ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κατανομή λειτουργικών δαπανών Σχολείων α΄τριμήνου 2008.Αναλυτικά(katanomi.doc )

ΑΣΓΜΕ:Χρηματοδότηση δημόσιων σχολείωνα.Αναλυτικά:(xrimasxolepitrop.doc)

Κριτήρια κατανομής λειτουργικών δαπανών.Αναλυτικά(kritiriakatanomis.doc )

2.000.000,00 € από το Υπουργείου Οικονομικών  προς κάλυψη της δαπάνης των φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων από τους Δήμους!!Αναλυτικά(apofash_yp_es_29_121.pdf)

Λειτουργικά_ 08022011.Αναλυτικά(4Î�Î�Î�Î�-2-signed_08022011.pdf)

Λειτουργικά_ 19042011.Αναλυτικά(4Î�Î�ΤÎ�-2-signed_19042011.pdf)

Λειτουργικά_ 01092011.Αναλυτικά(4Î�Χ5Î�-ΥΣÎ�-signed_01092011.pdf)

Λειτουργικά_ 16112011.Αναλυτικά(4577Î�-Î�1Ψ-signed_16112011.pdf)

Συντήρηση_Επισκευές_2011. Αναλυτικά(45Ψ1Î�-8ΩÎ�-signed_27122011.pdf)

Λειτουργικά_21022012.Αναλυτικά(-2Î�7-signed1.pdf)