Κτιριακές προδιαγραφές

Κτιριολογικό πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου.Όλο το κείμενο(ktiriakonipiagogiou.pdf)

Κτιριολογικό πρόγραμμα ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Όλο το κείμενο( ktiriakodimotikou.pdf)

Κτιριολογικό πρόγραμμα Γυμνασίου.Όλο το κείμενο( ktiriakogimnasioy.pdf)

Κτιριακό πρόγραμμα ενιαίου Λυκείου.Όλο το κείμενο( ktiriakolikiou.pdf)